Hirdetések 2017.08.13-án

1. Augusztus 13-án, vasárnap ¾ 5 órától engesztelő imaóra lesz a kápolnában.

2. Kedden lesz Nagyboldogasszony főünnepe. Reggel 6 órakor is tartunk hajnali misét az esti 6 órain kívül.

3. Jövő vasárnap Szent István király főünnepe lesz. A 10 órai szentmise után az új kenyér megáldására kerül sor. Ünnepi gondolatokkal Dr. Zsámbéky Monika művészettörténész fog gazdagítani bennünket. Az ünnepség végén szeretetvendégséggel kedveskedünk a híveknek.

4. Az elsővasárnapi perselyt nagyon köszönjük. A kórus tetőablakcseréje, valamint gázkazánjaink cseréje az előttünk álló feladatok. Adományaitokat ezekre a célokra fordítjuk.

Hirdetések 2017.07.16-án

1. Csütörtökön a máriacelli gyalogos zarándokok kezdőszentmiséje hajnali ½ 5kor kezdődik templomunkban.

2. Hálásan köszönjük az elsővasárnapi perselyt. A hónap végére készül el a napelemek felszerelése, ezentúl fűtéskorszerűsítésünk is folyamatban van adományaitoknak köszönhetően.

Hirdetések 2017.07.02-án

1. Pénteken elsőpéntek lesz. Az elsőpénteki beteglátogatásom egyházmegyei elfoglaltságom miatt ezúttal elmarad, kérem mindenki megértését! De este negyed 6-tól szentségimádásra és rózsafüzértitok-cserére hívunk benneteket.

2. Másnap szombaton 10.30 perckor lesz új püspökünk, Székely János beiktatása a Székesegyházban, amelyre szeretettel hívjuk a híveket.

3. Jövő vasárnap plébániánkról származó Kiss László atya ezüstmiséje lesz a Zala megyei Pákán, délután 4 órakor.

Hirdetések 2017.06.25-én

1. Szerdán szentségimádási napunk van. A Szombathelyi Egyházmegyében az év minden napján valamely templomban vagy kápolnában van szentségimádás, mi háromszor kerülünk sorra egy évben. 15 órakor teszem ki az Oltáriszentséget, irgalmasság rózsafüzérének elimádkozásával, utána csendes, egyéni imára van lehetőség, mise előtti Jézus Szíve litánia elkezdéséig.

2. Dr. Horváth Lajos kanonok, templomépítő nyugalmazott plébánosunk gyémántmiséje szombaton 6 órakor kezdődik. Mise után kötetlen beszélgetésre marasztalunk mindenkit a templom előtti téren.

Plébániai fogadóóra

Iskolai tanítási szünet alatt
hétfő / szerda / péntek
08.30-11.00 óra

Továbbá az esti 6-os szentmisék alkalmával is lehet minket keresni hivatali ügyekben.

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétköznap: Hétfő:                 7:30 órakor
                     Kedd-péntek: 18:00 órakor
Szombati előesti mise:     18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:     8:00 órakor
                                               10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.