Minisztránsok

Minisztráns tábor Kőszeg, 2012. aug. 5-8.         A képek itt megtekinthetők

Augusztus 5-8. között Kőszegen tölthettünk el néhány szép napot. Kicsit más jellege volt az idei táborunknak, hiszen a történelmi belvárosban, az egykori Bencés Rendházban laktunk.  Bőven akadt látnivaló, de leginkább Pista bácsi garázsmúzeuma nyűgözött le minket, ahol beöltözhettünk a régi ruhákba, jelmezekbe. A túra sem maradt el, ami igazán próbára tett minket a 35 fokos hőségben. A hétforrás vize, az erdő árnyéka azért segített minket. Nagy élmény volt egykori hitoktatónk, Edina néni és családjának meglátogatása. Gyermekeik, Bendegúz és János Pál is nagyon örült jövetelünknek.

A napi imáknak és  a tábori szentmiséknek köszönhetően lélekben is erősödhettünk. Nagyon köszönjük a minket segítő felnőtteknek a „háttérmunkát”, így gondtalanul és  élményekben gazdagon térhettünk vissza Szombathelyre.

Gajdi Kata és Zsófi

 

Minisztráns-találkozó Zalaegerszegen

2012. április 30-án, hétfőn reggel 18 minisztráns indult útnak Szabolcs atya vezetésével Zalaegerszegre. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a zalai megyeszékhely adott helyet a Szombathelyi Egyházmegye minisztráns-találkozójának.

Az egy órás út után izgalommal vártuk a délelőtt eseményeit. A regisztrálást követően kispapok tartottak a több száz résztvevő számára rövid lelki bevezetőt, majd csoportbeszélgetésekre került sor. Szabolcs atya kiváló szervezőkészségének köszönhetően minisztránsaink együtt maradhattak és Molnár János diakónussal töltöttek el közel egy órát minisztráns munkájukról beszélgetve.

Az ebédet követően fakultatív programként kézműves foglalkozáson, kosár- és focimeccseken csillogtathatta meg mindenki ügyességét. Majd egy breaktánc-csoport és egy fúvósegyüttes szórakoztatta a lelkes fiatalokat.

Délután 3 órakor vette kezdetét a püspöki szentmise, amelyen Szabolcs atya is koncelebrált.

A jövő évi minisztráns-találkozót várva élményekkel gazdagon tértünk haza.

Lendli Erzsébet

 

 

Minisztráns tábor 2011.                  A képek itt megtekinthetők

2011. augusztus 7-10. között a szőllősi minisztránsok Szalafőn vehettek részt egy jutalomtáboron. A gyerekek és fiatalok már nagy izgalommal várták az indulást. Busszal érkeztünk meg a helyszínre, ahol elfoglaltuk a szállásunkat a szalafői Gatter Fogadóban.

Lelkesen nekiláttunk az akadályverseny szervezésének: menetlevelet, csatakiáltást és indulót készítettünk. Másnap közelről is megismertük a házikenyér dagasztásának és sütésének rejtelmeit, majd a Pityerszert néztük meg. Délután a háztáji állatokat figyeltük meg, majd sajtkóstolás volt.

A harmadik nap sem telt izgalmak nélkül, mert folytatódott az akadályverseny Őriszentpéterig, ahol Ottó atya bemutatta az Árpád-kori templomot, és szentmisén vettünk részt. Délután kézműves foglalkozás volt. Ez az este egy vidám szalonnasütéssel zárult.

Az utolsó nap összecsomagoltunk, befejeztük az akadályversenyt és ½ 2-kor kicsit fájó szívvel – mivel nagyon jól érzetük magunkat – hazaindultunk.

Horváth Réka minisztráns

 

 

Minisztránsok Csoportja

A minisztránsok csoportja a minisztráns-szolgálaton alapul. A minisztránsok között vannak gyerekek és fiatalok, óvodás kortól egészen főiskolás korig. A rendszeresen minisztrálók száma 40-45 között mozog.

Fő találkozási pontjuk a vasárnapi szentmise, és az azt megelőző kis beszélgetés, tanítás. Az oltár szolgálatának helyes ellátásába a plébános, ill. a sekrestyés vezeti be az új jelentkezőket, valamint az idősebbek átadják tudásukat az újonnan csatlakozóknak.

A liturgián kívül egyéb alkalmak is szolgálnak arra, hogy a minisztránsok lelkileg elmélyüljenek, csoportjuk közösséggé alakuljon és megerősödjön.

Részt vesznek az egyházmegyei minisztráns rendezvényeken is, mint a minisztránstalálkozó vagy a különféle sportbajnokságok.

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétfő, csütörtök:               7:30 órakor
Kedd, szerda, péntek:     18:00 órakor
Szombati előesti mise:    18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:    8:00 órakor
                                        10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.