Templomunk

A 2005. január 29-én felszentelt Szőllősi templom 500 m2 alapterületű, 500-600 hívőt tud befogadni. A torony magassága 42 m, a toronyóra automatavezérlésű. Harangjátékában, délben és este a lourdes-i ének csendül fel.

Az altemplom közszolgálati célokra készült. Különféle rendezvények, közösségek, az ifjúság, egyesületek, egyházközségi gyűlések, stb. számára alakítottunk itt ki helyiségeket.

A templom padozata gránit. Az oltár, az ambó, a tabernákulum, a keresztelőkút, a húsvéti gyertyatartó és a virágtartók carrarai márványból készültek. Az oltárszekrény ajtaján Jézus és az emmauszi tanítványok bronzalakjai, az ambón pedig a négy evangélista ugyancsak bronzból készült szimbólumai láthatók: a fiatal férfi Szent Mátét, az oroszlán Szent Márkot, az áldozati állat Szent Lukácsot, a sas pedig Szent Jánost jelképezi. Mindkét bronzalkotást Némethi Balázs szombathelyi ötvösművész készítette.

Templomunk titulusa: „Jézus Szíve a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív”. Az invokáció a Jézus Szíve litániából vett idézet. Szőllősben ugyanis régi hagyományként pünkösdkor volt mindig a búcsú. Az első templomot pedig Jézus Szíve tiszteletére építették. Így az új templom megőrzi a régi hagyományt és az első templom emlékét. Ezért is látható több képen a Szentlélek szimbóluma: a galamb.

A főoltár Jézus Szíve ólomkeretes színes ablaküveg képét a Metál Hungária Holding Rt. ajándékozta az új templom számára. Üzenete: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve. Én, felüdítelek titeket.” (Mt 11,28). A kép alján Szombathely nevezetes épületeinek körvonalai fedezhetők fel. A templom többi ablakát is ez a cég készítette el. A képek témája: az angyali üdvözlet, karácsony – pásztorok és a napkeleti bölcsek imádása, a 12 éves Jézus a templomban, Jézus megkeresztelkedése, az utolsó vacsora és a Szentlélek eljövetele.

A színes ablakok elkészítését magánszemélyek és cégek célzott adományai tették lehetővé. Az utolsó vacsora ablakát dr. Gosztolya Imre és felesége, Pék Erzsébet ajándékozta, a pünkösd Porpáczy József plébános, Porpáczy Ilona és Király Rafaelné ajándéka. Az angyali üdvözlet Gábor angyal alakját az ÉPSZÖV, a Mária ablakot pedig több szőllősi család finanszírozta: Lendli család, Légrádi Istvánék, Pék Istvánék, Szalay Istvánék és Virág Attiláék. Jézus megkeresztelkedésének első képéhez Vörös Györgyné Németh Anna, a harmadik elkészítéséhez Tuczainé Régvári Marietta, Sövegjártó Mária, Vámos István és a Szele testvérek járultak hozzá, a karácsonyt pedig a Metál Hungária Holding ajándékozta templomunknak. A keresztút állomásai Prokopp Péter festőművész produkciói.

A szentélybe Pannónia vértanúinak és szentjeinek huszonkét képe (ikonosztáz) került Marosfalvi Antal szombathelyi festőművész alkotásában. Az oltár fölötti feszület Bárdics Lajos vasvári esperes-plébános ajándéka. Mellette az Egyházmegye, a Szentatya, hazánk és városunk címere látható.

Az altemplom bejárata fölött Pintér László sárvári fafaragóművész ajándékkeresztje található.

A toronyban három harang van. Kettőt Lengyelországban öntettünk: az 500 kg-ost Jézus Szent Szíve tiszteletére, a 150 kg-ost pedig Brenner János vértanú pap emlékére. A középsőt, a 262 kg-ost a bombázás után megmaradt haranglábból helyeztük át a toronyba. Ezt a szőllősi hívek a Szűzanya Szeplőtelen Szívének tiszteletére öntették az 1948-ban megrepedt régi harangból. A harangok és toronyóra szerelését Gulácsi János és fia, pécsi mesterek végezték.

A templom melletti parkoló 37 autó számára biztosít helyet.

Képek a templomról és a plébániáról

A templomépítés története

1997. szeptember 1-jével az új plébános Dr. Horváth Lajos lett, aki az első szentmise alkalmával kihirdette, hogy új templomot kell építeni a szőllősi plébánia hívei számára.

A szükségkápolna telke kicsinek bizonyult, a bezárt temető sem lett volna alkalmas erre a célra. A városi önkormányzat 1998 őszén 4.020 m2-es telket ajándékozott a Hunyadi és a Szent Gellért utca sarkán lévő területből templomépítés céljára. A régi telket ugyanis államosították. Ott épült fel a ma is működő Reguly Antal Általános Iskola. A térítésmentesen átadott új telek 2001-ben egyházközségünk tulajdonába került.

Az új templom alapkövét 2000. június 12-én, pünkösdhétfőn helyezte el dr. Konkoly István megyéspüspök, dr. Horváth Lajos plébános, dr. Szabó Gábor polgármester, dr. Gosztolya Imre alapítványi elnök és sok száz hívő jelenlétében. Az építési bizottság Heckenast János terveit fogadta el. Az építkezés 2001 májusában kezdődött el. Az Egyházközség a szombathelyi ÉPSZÖV Rt-t bízta meg a kivitelezéssel. Az első ütemben a templom, a második fázisban a torony, végül a templom melletti a plébánia épült fel.

A templom mellett 37 autó számára alakítottunk ki parkolóhelyet. Az ingatlan a város tulajdonában maradt, fenntartásáról az egyházközségnek kell gondoskodnia.

Az építkezés fő támogatója a Szombathelyi Egyházmegyei Hatóság volt. Ugyanakkor számíthattunk a hívek áldozatos adományaira, gyűjtésekre, egyéni felajánlásokra és külföldi segélyekre is. Az Amerikai Püspöki Konferencia például 50 ezer dollárral, a Kirche in Not Segélyszervezet 20 ezer euróval, a Miniszterelnöki Hivatal 30 millió forinttal támogatta az építkezést.

A templom 2004 decemberében már olyan készültségi fokú volt, hogy egy páratlan karácsonyi ajándékkal kedveskedhettünk híveinknek. A zsúfolásig megtelt új templomban mutatta be Lajos atya a karácsonyi éjféli szentmisét és 2005. január 29-ére kitűzhettük a felszentelés időpontját.

Az Úr Jézus áldja meg mindazon családokat és személyeket, akik az ő Szívének tiszteletét az új templom építésével erősítették a hívekben. A támogatókért, élőkért és megholtakért, az új templomban minden első pénteken szentmisét mutatunk be.

Építkezés – Ilyen volt, ilyen lett!

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétfő, csütörtök:               7:30 órakor
Kedd, szerda, péntek:     18:00 órakor
Szombati előesti mise:    18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:    8:00 órakor
                                        10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.