Rólunk

„Ha vendég jön, Krisztus jön” – tartja a mondás. Amikor ezt a mondatot megfogalmazták, még senki sem sejtette, hogy elektronikusan is lehet vendéget fogadni. Az újonnan elkészült Szombathely-Szőllősi Jézus Szíve Plébánia honlapja szívesen fogadja ilyen módon is a vendégeket.

Egyházközségünk életébe, történéseibe és fontosabb eseményeibe nyerhet bepillantást látogató honlapunkon.

Isten áldásával:

Fekete Szabolcs Benedek
plébános, püspöki irodaigazgató

A JELEN:

A 2005-ben felszentelt új templomunk egyik sajátossága, hogy olyan altemplommal rendelkezik, amely az élőknek, és nem a holtaknak kíván otthont adni:

Újabb közösségek életre hívásával szeretnénk minél élőbbé tenni egyházközségünket, és erre az itt található helyiségek kitűnő lehetőséget kínálnak.  Jelenleg is azon fáradozunk, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig minél többen sajátjuknak érezzék ezt az épületet. A nagyteremben zajlanak a hitoktatás mellett a minisztráns foglalkozások, de itt tartja gyűlését a Karitász Csoport, valamint a Boldog Gizelláról elnevezett kézműves klub. Templomunk énekkarának igazi otthona a kórus, de esetenként ők is igénybe veszik a nagyelőadót. A középiskolás, valamint egyetemista korú fiatalok közösségei egy kisebb teremben találkoznak, heti rendszerességgel. Az egyházközségben működik az idősebb hívekből álló engesztelő imacsoport. Mindezen csoportokról a közösségeink menüpont alatt kaphatnak bővebb tájékoztatást.

Egyre aktuálisabbá válik családos közösségek létrehozása is. A plébániához sok család tartozik, akik rendszeresen járnak a vasárnapi szentmisére. Nekik is szeretnénk lehetőséget biztosítani a találkozásra a lelki megújulás, az egymással való találkozás és kölcsönös gazdagodás céljából.

Az altemplomban található többi helyiségek, konyha és mellékhelyiségek lehetőséget adnak különféle rendezvények megtartásához. A plébániaudvaron levő nagy füves terület helyet ad a szabadban történő eseményeknek, lehetőséget nyújt játék számára a gyermekeknek. A templommal együtt 2008-ban felépült az új plébánia is, közvetlenül a templomépülethez kapcsolódva. Itt működik a plébániai iroda és itt lakik a plébános atya is.

Örülnénk, ha honlapunk látogatói közül minél többeket plébániánk, templomuk és közösségeink látogatói között is köszönthetnénk.

A KEZDETEK:

A Jézus Szíve Egyházközség itt, a régi gyöngyösszőlősi városrészen alakult 1930-ban. Első lelkészévé Mikes János szombathelyi megyéspüspök az Amerikából hazatért Kóczán Boldizsárt (1930-1941) nevezte ki.


AZ ELSŐ KÁPOLNA:

A lelkészségnek nem volt temploma. Az Egyházközség istentiszteletek tartása céljából szükségkápolnát alakított ki a Szőllős utcai iskola egy tanterméből és az igazgató lakásából. Az épület elejére egy 11 méter magas tornyot építettek. 1931-ben egy 104 kilogramm súlyú harangot is öntöttek Szent Flórián tiszteletére. Ezt a harangot később az új templom mellett lévő haranglábra helyezték át. Mementóként most is a Reguly Általános Iskola udvarán van. Kóczán Boldizsár lelkes munkájának köszönhetően hamarosan megindult a gyűjtés egy új templom építése érdekében.

MINDEN ROMBA DŐL…

1941. szeptember 1-jével Németh János főplébániai káplán váltotta a Salköveskútra helyezett plébánost. János atya folytatta a megkezdett munkát, és megszervezte az építkezést. A gyorsan felépült templomot 1943. augusztus 22-én áldotta megyéspüspök. A szőllősi hívek nem sokáig örülhettek új templomunknak. 1944. október 21-én ugyanis háromnegyed 11-kor egy bombatámadás teljesen romba döntötte. Csak a harangláb maradt épen. A bombatámadást követően templomépítésre gondolni sem lehetett. A hívek visszaszorultak a szükségkápolnába, amit a templom romjaiból hozott téglákból egy oldalhajóval bővítettek. Ez az iskolakápolna szolgált istentisztelet céljára hatvan éven keresztül. Németh János tiszteletbeli kanonok 1941-től 56 évi szőllősi szolgálat után, 90(!) éves korában vonult nyugdíjba.


ÚJJÁSZÜLETÉS:

1997. szeptember 1-jével az új plébános Dr. Horváth Lajos (kanonok, püspöki irodaigazgató) lett, aki az első szentmise alkalmával kihirdette, hogy új templomot kell építeni a szőllősi plébánia hívei számára.
Lajos atya plébánosunk volt 1997-2009.

A templom bemutatása és az építkezésről készített anyag a Templomunk menüpont alatt található.

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétköznap: Hétfő:                 7:30 órakor
                     Kedd-péntek: 18:00 órakor
Szombati előesti mise:     18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:     8:00 órakor
                                               10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.