Szertartások

Keresztelés

Minden olyan kisgyermeket örömmel megkeresztelünk, ahol a szülők vagy a nevelőszülők egyike ebbe beleegyezik és ígéretet tesz arra, hogy igyekezni fog a gyermekét a hit titkával megismertetni. A keresztségnek egyéb feltétele nincs.

Ha valaki 7 éves kor után kéri a keresztséget, akkor oktatásban kell részesülnie. A gyermekek esetében ez a hittanórákat jelenti, felnőttek esetében pedig külön oktatást szervez erre a célra a plébánia.

A keresztelő mindig ingyenes. Örömmel várjuk, sőt hívjuk a szülőket, hogy hozzák megkeresztelni a gyermekeiket, nyissuk meg előttük a hit és Isten szeretete megismerésének a kapuját!

Általában a gyermeket a szülők lakóhelyének plébániatemplomában kell megkeresztelni. Azonban, ha megfelelő ok miatt a szülők másutt szeretnék megkereszteltetni a gyermeküket, ezt is megtehetik. Ehhez nincs szükségük külön engedélyre a lakóhely szerinti plébániától.

Esketés

Kérjük, hogy a házasulandók házasságkötés előtt lehetőleg 3 hónappal jelentkezzenek. Annak a jegyesnek, aki nem az itteni lelkipásztori területen keresztelkedett, hoznia kell a keresztelési helyéről egy 3 hónapnál nem régebbi keresztlevelet. A jegyesoktatás két tavaszi szombat délutánon lesznek megtartva, beszélgetésekkel és már házasok tapasztalatátadásával egybekötve.

Az esküvő előtti napokban minden jegyespárral külön is találkozunk. Ez az alkalom lelki előkészületből (gyónás és lelkibeszélgetés) és egy esküvői próbából áll. Az esküvő időtartama hozzávetőlegesen fél óra.

Temetés

Az egyház a gyászolók fájdalmán a méltó temetési szertartás elvégzésével kíván segíteni.
A temetkezési vállaltokkal közösen egyeztetjük a család számára is megfelelő időpontokat. Temetés bejelentése a plébánián történik.

A szertatást megelőzően gyászmisét tartunk az elhunyt lelki üdvéért.           A gyászmisén (és minden más szentmisén) szentáldozáshoz járulhat mindaz, aki egy éven belül elvégezte a szentgyónását és súlyos bűn nem terheli a lelkét (súlyos bűnnek számít az egyházi házasság nélküli együttélés is). A gyászmisék előtt gyónási lehetőséget biztosítunk.

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétköznap: Hétfő:                 7:30 órakor
                     Kedd-péntek: 18:00 órakor
Szombati előesti mise:     18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:     8:00 órakor
                                               10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.