Szertartások

Keresztelés

A gyermek Isten ajándéka. A keresztség szentségében az újszülött megszabadul az áteredő bűntől, és Isten gyermekévé válik. A gyermekek kereszteléséhez legalább az egyik szülőnek kérnie kell a szentség kiszolgáltatását. Emellett a szülőkkel történő személyes találkozás során a lelkipásztornak meg kell győződnie arról, hogy van megalapozott remény a keresztelendő gyermek katolikus vallásban való nevelésre. A keresztelő idejét és a szükséges adatokat is ekkor egyeztetjük. Szeretettel várjuk a szülőket a plébániai fogadóórák idején, illetve telefonos egyeztetés után a megfelelő időpontban.

A gyermek megkeresztelését mindig a szülőnek kell kérni. A szülőknek vállalniuk kell, hogy gyermeküket vallásosan fogják nevelni.

A keresztszülőnek hoznia kell a lakóhely szerinti plébániáról igazolást arról, hogy keresztszülői tisztséget vállalhat. Csak az lehet keresztszülő, aki betöltötte a 16. évét, bérmálkozott, illetve, ha már házasságot kötött, szentségi házasságban éljen.

Esketés

Jegyesoktatás

Kérjük, hogy a házasulandók házasságkötés előtt lehetőleg 3 hónappal jelentkezzenek. Annak a jegyesnek, aki nem az itteni lelkipásztori területen keresztelkedett, hoznia kell a keresztelési helyéről egy 3 hónapnál nem régebbi keresztlevelet. Terveink szerint a jegyesoktatás 2011. tavaszától olyan formában módosul, hogy foglalkozások egy napon lesznek megtartva, beszélgetésekkel és már házasok tapasztalatátadásával egybekötve. Az esküvő előtti napokban minden jegyespárral külön is találkozunk. Ez az alkalom lelki előkészületből (gyónás és lelkibeszélgetés) és egy esküvői próbából áll. Az esküvő időtartama hozzávetőlegesen fél óra.

Temetés

Az egyház a gyászolók fájdalmán a méltó temetési szertartás elvégzésével kíván segíteni.
A temetkezési vállaltokkal közösen egyeztetjük a család számára is megfelelő időpontokat. Temetés bejelentése a plébánián történik.

A szertatást megelőzően gyászmisét tartunk az elhunyt lelki üdvéért.           A gyászmisén (és minden más szentmisén) szentáldozáshoz járulhat mindaz, aki egy éven belül elvégezte a szentgyónását és súlyos bűn nem terheli a lelkét (súlyos bűnnek számít az egyházi házasság nélküli együttélés is). A gyászmisék előtt gyónási lehetőséget biztosítunk.

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétköznap: Hétfő:                 7:30 órakor
                     Kedd-péntek: 18:00 órakor
Szombati előesti mise:     18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:     8:00 órakor
                                               10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.