Plébániai Tanácsadó Testület

A plébániai tanácsadó testület a plébániai közösség Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének teljesítését előmozdító tanácsadó szerv.

Tanácsadó testületek szabályzata (Szombathelyi Egyházmegye területén)

A testület elnöke a mindenkori plébános.

Az alelnököt a jóváhagyott és kinevezett tagok maguk közül választják meg titkos szavazással. A központba küldendő hivatalos beadványokat (költségvetés, zárszámadás, jegyzőkönyv)  neki is alá kell írnia. Neki kell a munkabizottságokat ellenőriznie és munkájukban segítenie, lelkesítenie,  meghallgatni a hívek panaszait vagy kívánságait.

A tagok megbízatása általában 5 évre szól.

Plébániánk jelenlegi tanácsadó testülete 2021. november 21-én alakult.

Tagok (2021-től):

Oláh Attila alelnök, Déri Norbert, Dragovics Árpád, Guzmics Ferencné, Horváth Györgyné, Kósa Gábor, Pék István, Pék Istvánné, Siklér Attila, Szalay Flórián, Takács Rita, Tuczainé Régvári Marietta, Varga Elemér, Varga József, Virágh Attila, Virágh Ferenc

Előző időszak tagjai (2015-től):

Oláh Attila alelnök, Darvas Zsolt, Dragovics Árpád, Gajdiné Takács Rita, Guzmics Ferencné, Horváth Györgyné, Lantai Balázs, Markó Gyuláné, Németh Istvánné, Pék István, Pék Istvánné, Szalay Flórián, Szalay István, Tuczainé Régvári Marietta, Varga Elemér, Varga József, Virágh Attila

A tagság feltételei:

olyan katolikusok lehetnek, akik

tartósan az egyházközség területén laknak,

ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében,

– teljes cselekvőképességük van,

– az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az Eucharisztia vételének közösségéből,

– megbérmálkoztak,

– az egyházközségi adót fizetik,

– életkoruk 18-70 év között van,

– készek e feladat ellátására.

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétfő, csütörtök:               7:30 órakor
Kedd, szerda, péntek:     18:00 órakor
Szombati előesti mise:    18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:    8:00 órakor
                                        10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.