Hirdetések 2017.04.09-én (Nagyhétre)

1. Nagyon köszönöm a szerdai közösségi munkán részt vevők segítségét, továbbá az elsővasárnapi perselyadományaitokat. Sikeres pályázatunknak és adományaitoknak köszönhetően ünnepek után energetikai korszerűsítésünket el tudjuk kezdeni.

2. Az előttünk álló héten Nagyszerdán templomunkban is tartunk szentmisét, előtte 5 órától még lesz az utolsó alkalommal gyónási lehetőség, az ünnepek alatt erre már nem lesz mód.

3. Nagycsütörtökön és Nagypénteken is este 6 órakor kezdünk. Bár nagypénteken 20 órától a város keresztút is megtartása kerül, templomunkban is tartunk keresztutat, negyed 6 órai kezdettel.

Nagypénteken veszi kezdetét az irgalmasság kilencede, imalap hátulról elvihető. 

4. Nagyszombaton a húsvéti vigília 20 órakor kezdődik, a körmenet körülbelül 21 órakor. Utána, valamint a húsvétvasárnapi 8-as mise után ételszentelés lesz.

5. Húsvétvasárnap este 6 órakor is lesz szentmise, húsvéthétfőn pedig vasárnapi miserendet tartunk, amelyre volt káplánunk, Tamás atya érkezik.

Hirdetések 2017.04.02-án

1. Az előttünk álló héten szerdán reggel fél 7 órakor Szentkirályon, pénteken pedig a Szalézi Templomban lesz stációs mise.

2. Csütörtök, péntek és szombat este a lesz a Székesegyházban a városi nagyböjti lelkigyakorlat, részletek a hirdetőtáblán. Csütörtökön és pénteken éppen ezért 17 órakor kezdődnek itt Szőllősben a szentmisék, a szombati előesti mise időpontja változatlanul este 6 óra.

3. Pénteken a korábbi misekezdés miatt templomunkban elmarad a keresztút.

4. Ez a péntek elsőpéntek is egyben, nemcsak az „elsőpéntekes” híveinket, hanem azon mozgásukban korlátozott híveinket is felkeresem, akik már nem tudnak templomunkba eljönni. Akikhez egyébként is szoktam járni, nem kell külön bejelenteni, csak az újabb igényeket jelezzék felénk.

5. Szombaton a mise után levetítjük a Szent II. János Pál pápáról szóló film befejező részét.

6. Másnap, Virágvasárnap pedig a 8 órai szentmisén énekli el kórusunk a passiót, a 10 órai szentmisén pedig elvégezzük a barkaszentelési körmenetet. Jó idő esetén a templom előtti téren kezdjük a szertartást, kérem, ott gyülekezzünk a szentmisére. Barkát, virágokat, pálmaágakat lehetőleg hozzunk magunkkal.

Hirdetések 2017.03.26-án

1. Az előttünk álló héten szerdán reggel fél 7 órakor a régi oladi templomban, pénteken pedig a Kámonban lesz stációs mise.

2. Jövő szombaton április 1-jén du. 5 órától húsvétra felkészítő gyóntatás lesz templomunkban, vendégatyák részvételével. A szentmise főcelebránsa és szónoka Németh Csaba kőszegi káplán lesz. A szentmise záróáldása után adjuk fel a betegek kenetét nyugdíjas korú híveinknek, vagy akik súlyosabb betegségben szenvednek, és testi-lelki gyógyulást kérnek.

Hirdetések 2017.03.19-én

1. Az előttünk álló héten szerdán reggel fél 7 órakor a Zárdatemplomban, pénteken pedig a Herényben lesz stációs mise.

2. Eszterházi Jánosról szóló megemlékezések lesznek a héten városunkban. Szerdán Szentkirályon, szombaton pedig a megyeházán. Részletek a hirdetőtáblán olvashatóak.

3. Jövő szombaton jegyesnapot tartunk a plébánián. Akik az idei évben nálunk szeretnének házasságot kötni, a héten még jelentkezhetnek a plébánia elérhetőségein. A jövő szombati esti szentmise végén jegyesáldásban részesülnek az esküvőre jelentkező párok.

4. Előre hirdetjük, hogy két hét múlva, március 25-én, szombaton húsvétra felkészítő nagygyóntatás lesz. Bővebben jövő héten hirdetjük. Azon szentmise végén kiszolgáltatjuk a betegek kenetét, de külön erre nem kell jelentkezni.

Hirdetések 2017.03.12-én

1. Hétfőn ¾ 5 órakor kezdődik a fatimai engesztelő imaóra.

2. Az előttünk álló héten szerdán reggel fél 7 órakor nálunk, pénteken pedig a Szt. Márton Templomban lesz stációs mise. Nagyböjt szerdáin este nem tartunk szentmisét Szőllősben. Buzdítjuk a híveinket a stációs miséken való részvételre.

3. Hálásan köszönjük az energetikai korszerűsítésre szánt elsővasárnapi perselyadományokat!

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétköznap: Hétfő:                 7:30 órakor
                     Kedd-péntek: 18:00 órakor
Szombati előesti mise:     18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:     8:00 órakor
                                               10:00 órakor

Szentségimádás 2015-ben: január 23., június 28., szeptember 6.