Hirdetés – 2021.03.28.

1. Püspökeink a fertőzés leküzdése céljából továbbra is felmentést adtak a szentmisén való részvétel alól. Az Orvosi Kamara is azt kéri az emberektől, hogy ezekben a hetekben ne látogassuk szeretteinket, ne találkozzunk barátainkkal, idén még maradjon el a húsvéti ünneplés és rokonlátogatás, jelenleg ezzel vigyázunk a legjobban szeretteinkre. Innentől kezdve, amikor bemutatom a szentmiséket a megszokott plébániai miseidőben, a templom nem lesz zárva. A szokásos ünnepi liturgiákat a legegyszerűbb módon, rövid szövegvariánsokkal, oltársegítők nélkül fogom végezni. Mindenki megfontolt és bölcs belátására bízzuk a személyes részvételt, kérve az előírások maximális betartását.

2. A templomtér továbbra ki lesz hangosítva, a plébánia udvara is nyitva lesz, ha úgy látjuk, kültéri áldoztatásról is gondoskodni fogunk.

3. A húsvéti szertartások időpontjai hátulról elvihetőek, illetve a hirdetőtáblán olvashatóak.

Személyes találkozásokban szűkölködő, de hitben, reményben és szeretetben bővelkedő 2021-es Húsvétot kívánok Mindannyitoknak!

Hirdetés – 2021.03.07.

1. Kedves Hívek! Bár a hétfőtől életbe lépő szigorítások némi kiskaput hagytak arra vonatkozólag, hogy lehessen nyilvános egyházi szertartásokat végezni, a püspöki konferencia mégis az egyházmegyék püspökeire bízta a szigorítások bevezetését. A Szombathelyi Egyházmegyében nem kötelező, hanem erősen ajánlott főpásztori kérés, hogy előre láthatólag virágvasárnapig – lelkipásztori bölcsességre hagyatkozva – ne legyenek nyilvános szertartások.

A rám bízottak iránti felelősség alapján templomunkban előre láthatólag március 27-én, szombaton este 6 órakor lesz újra szentmise és nyilvános szertartás.

A templomot viszont nem zárjuk be! Csütörtökönként 17-18 óra között, valamint a két közbeeső vasárnap (március 14. és 21.) 8-10 óra között csendes Szentségimádásra biztosítunk lehetőséget. Kérem, hogy ekkor is csak egészségesen, és higiéniai előírásokat maximális betartásával jöjjünk el.

2. Március 27-ig a személyes plébániai fogadóórák is szünetelnek. Telefonon és e-mailben lehet minket fontos ügyekben keresni.

3. Az elmaradt szentmisék imaszándékait összevont szentmisében Nagyszerdán, március 31-én 18.00 órakor mutatom be ismét, magánmiséimben minden szándékot a beírt napokon elvégzek.

Nagyon Vigyázzatok Magatokra…

Hirdetés – 2021.02.28.

1. Idén is meghirdetjük nagyböjti jótékonysági kezdeményezésünket, amelynek a lényege: vásárlásaink, kiadásaink csökkentése, és ennek ellenértékének a jótékonysági dobozba való elhelyezése. A papír perselydobozok hátulról elvihetők.

2. Péntekente ¼ 6 órától keresztutat járunk, alatta gyónási lehetőséggel.

Hirdetés – 2021.02.21.

1. Nagyböjti stációs misék szerdánként és péntekente a Székesegyházban 6.30 órakor kezdődnek. Nagyböjt szerdáin így nincs szentmise templomunkban, buzdítva benneteket a stációs misén való részvételre.

Hirdetés – 2021.02.14.

1. Jövő héten hamvazószerdával belépünk idei nagyböjtünkbe. Aznap este 6 órakor és a hétvégi szentmiséken hamvazkodás lesz. A mostani előírások szerint nem a homlok érintésével, hanem a hamu fejre hintésével. Ez időre tehát a sapkákat, kalapokat kérjük levenni.

2. Nagyböjti stációs misék szerdán és péntekente a Székesegyházban lesznek megtartva 6.30 órai kezdéssel.

3. A böjti előírások részletezése hátulról elvihetőek.

4. Hálásan köszönjük az első hétvégi perselyadományokat, amelyet Marosfalvi Antal 90. születésnapjára készülő díszkiadványra gyűjtöttünk.

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétköznap: Hétfő:                 7:30 órakor
                     Kedd-péntek: 18:00 órakor
Szombati előesti mise:     18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:     8:00 órakor
                                               10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.