Hirdetés – 2020.05.31. Pünkösd

1. Június 1-jén, hétfő reggeli 7.30-as misében külön is megemlékezünk azokról a miseszándékokról, amelyeket a karantén időszakban magánmiséimben, nép részvétele nélkül mutattam be.

2. Belépünk a Jézus Szíve hónapjába, az esti misék előtt negyed órával Jézus Szíve litániát éneklünk.

3. Elsőpéntek lesz a héten, egyelőre idős, beteg híveinket még nem látogatom meg otthonaikban, de esti mise előtt a szokásos szentségimádás meg lesz tartva, karitászmunkatársainkat is hívom egy rövid találkozásra, szentmise után.

4. A következő hétvégétől minisztránsokat is hívok már az oltár köré.

Hirdetés – 2020.05.10.

1. A nyilvános szertartások péntektől a megszokott rendben elkezdődtek templomunkban.
Kérjük, vegyük komolyan a járványügyi előírások pontos betartását.
A vasárnapi szentmisén való személyes megjelenés alól továbbra is felmentést kapnak a hívek.
Akik inkább otthonukban maradnak, kapcsolódjanak be a tv-s vagy rádiós szentmisékbe.

2. A magánmiséimben bemutatott szentmiseszándékokat összevonva, június 1-jén, reggel ½ 8 órakor ismétlem meg.

3. A plébániai személyes ügyfélfogadás egyelőre szünetel, e-mailben, telefonon lehet velem egyeztetni. Legyetek továbbra is óvatosak, vigyázzunk egymásra.

Rendelkezések – 2020.05.02.

Kedves Híveim!

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi járványhelyzetben még a csoportos megbetegedések időszakában vagyunk, a május 4-től életbe lépő enyhítések ellenére a híveknek továbbra is felmentést adunk a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Főleg az idősebb, veszélyeztetett korban lévő híveinktől azt kérjük, hogy inkább maradjanak otthon, próbáljanak bekapcsolódni a rádiós vagy tv-s miseközvetítésekbe.
Egyházmegyénkben ott engedélyezik a nyilvános szertartások folyamatos elkezdését, ahol a templom tágas, jól szellőztethető, ahol pedig a templomok kicsiny mérete miatt a járványügyi szabályokat nem lehet betartani, illetve, ahol a miséző atya betegeskedik vagy veszélyeztetett korú – különösen is a zalai részen –, életben maradnak az eddigi szigorú korlátozások.
Ilyen szempontból kedvező adottságokkal rendelkezik templomunk, ki fogjuk hangosítani a templomteret, így május 8-a péntek 18 órakor bemutatom az első nyilvános szentmisét, majd ezt követően a megszokott miserend szerint újra lesznek – egyelőre olvasott – szentmisék. Kérjük a járványügyi előírások betartását (kézfertőtlenítés, távol üljünk/álljunk egymástól, maszkot viseljünk). A májusi esti misék előtt 10 perccel elimádkozzuk a lorettói litániát.

Szabolcs atya

 

Hirdetés az eddig nép részvétele nélkül bemutatott szentmisékkel kapcsolatban

A magánmiséimben elvégzett miseszándékokat összevont szándékokkal megismétlem pünkösdvasárnap másnapján, június 1-jén, a hétfői munkaszüneti napon reggel 7.30 órakor végzett szentmisén.

Ez a március 21-május 7-ig íratott misékre vonatkozik.

Szeretettel hívjuk a miseírató családtagokat.

Közérdekű információ – 2020.04.30.

Hosszú hétvégénk küszöbén értesültünk a kormány döntéséről, miszerint május 4-e hétfőtől a korlá-tozási szabályok betartásával istentiszteletek is végezhetőek.
Jelenleg folyik az egyeztetés, hogy milyen korlátozási szabályok szerint indulhat fokozatosan meg az élet templomainkban, lesz-e korhatári és létszám korlátozás, stb…
Várjuk a Püspöki Konferencia útmutatásait, addig mindenkitől néhány nap türelmet kérünk.
Szabolcs atya

2020.03.22.

Kedves Hívek,
akik szeretnének otthonaikban szentáldozáshoz járulni, e-mailben vagy üzenetrögzítős plébániai telefonunkon bátran jelezzék felénk, megszervezzük a szentség kiszolgáltatást.
Szintén bizalommal jelezzék, ha bevásárlási nehézségeik vannak, önkénteseinkkel igyekszünk ebben is segíteni.
Imával: Szabolcs atya

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétköznap: Hétfő:                 7:30 órakor
                     Kedd-péntek: 18:00 órakor
Szombati előesti mise:     18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:     8:00 órakor
                                               10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.