Hirdetés – 2022.11.27.

• A múlt vasárnapi Karitász gyűjtés eredménye 246.750 forint volt. Hálásan köszönjük a kedves testvérek adományait! Ezen összeg 60 %-a (148.050 Ft) a helyi Karitásznál marad, a többi 40 %-ot (98.700 Ft) beküldjük az Egyházmegyei Karitásznak.

• Adventi idő hétköznapjain (hétfőtől péntekig) reggel fél 7 órai kezdéssel roráté-misét tartunk szűz Mária, a hajnal csillaga tiszteletére, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. A szombat esti és a vasárnapi miserend változtatás nélkül marad.

• A roráté-misék előtt reggel 6 órától a mise kezdéséig gyónási lehetőséget biztosítunk; illetve vasárnapokon fél 8 órától a mise kezdéséig. Buzdítunk mindenkit, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel a karácsonyra való felkészülésre.

• A 2023-as évi miseszándékok előjegyzése a következő időpontokban lesz: a ma szentmise után; holnap, vasárnap, 11 órától (mindkét alkalommal az altemplomban), illetve utána héttől az irodában hivatali időben. Jövő évben a liturgikus rendben annyi változás lesz, hogy csütörtökön reggel 7.30 órakor lesz szentmise (énekes), a szentségimádás pénteki napra kerül át. A szentmisére adott adomány összege 3.000 Ft (a hétfői csendes szentmise 1.500 Ft). Az előző évek gyakorlata szerint – hogy mindenkinek legyen lehetősége szentmisét felajánlani – elsővasárnap a délelőtti 10 órai szentmiséken a szándékokat összevonjuk.

• A korábbi évekhez hasonlóan templomunk karitászcsoportja az idén is adománygyűjtést szervez „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét” jelszóval. A kihelyezett kosarakba várjuk a hívek felajánlásait, melyet karácsony előtt a rászoruló családoknak és időseknek fognak eljuttatni a karitász munkatársai. A kosarakba tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, édességet, használható játékokat, könyveket, ajándéktárgyakat várunk.

• Iskoláskorú gyerekek jelentkezését várjuk a karácsonyi Misztériumjátékra a sekrestyében. A misztérium játék szereposztása a mostani vasárnapon 10 órás mise után lesz a nagyteremben, első próba a dec. 4-i 10 órai mise után lesz ugyancsak a nagyteremben.

• December 20-án délelőtt lesz a templomba eljönni nem tudó idősek és betegek gyóntatása, írassuk fel őket a sekrestyében! Az elsőpéntekeseket nem kell felíratni, hozzájuk elsőpénteken, december 2-án megyek.

• Jövő vasárnap, december 4-én, délután 15:00 órai kezdettel a gradistyei horvátok adventi koncertje lesz itt, a mi templomunkban, melyre mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

Miserend 2022.11.27-től

Hirdetés – 2022.11.20.

• A mai vasárnapon – Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan – gyűjtés van a Katolikus Karitász javára. Hálásan köszönjük a kedves testvére adományait!

• Kedden van Szent Cecíliának, az egyházzene védőszentjének emléknapja. Az esti szentmisére, és utána az agapéra nagy szeretettel várom a kórustagokat, passióénekeseket, a gitáros énekkar tagjait!

• Csütörtökön 17 órakor szentségimádásra hívjuk a kedves Testvéreket!

• Szombaton este a 18 órakor kezdődő előesti szentmise keretében lesz az adventi koszorúk megáldása. Hozzuk el erre a szentmisére koszorúinkat, hogy majd hazamenve megáldott koszorúink gyertyalángjánál imádkozhasson a család az advent folyamán! Hittanosainkat és szüleiket is erre a szentmisére várjuk.

• A 2023-as évi miseszándékok előjegyzése a következő időpontokban lesz: nov. 26-án, szombaton, a koszorúmegáldási szentmise után; másnap, vasárnap, nov. 27-én 11 órától (mindkét alkalommal az altemplomban), illetve utána héten az irodában hivatali időben. Jövő évben a liturgikus rendben annyi változás lesz, hogy csütörtökön reggel 7.30 órakor lesz szentmise (énekes), a szentségimádás pénteki napra kerül át. A szentmisére adott adomány összege 3.000 Ft (a hétfői csendes szentmise 1.500 Ft). Az előző évek gyakorlata szerint – hogy mindenkinek legyen lehetősége szentmisét felajánlani – elsővasárnap a délelőtti szentmiséken a szándékokat összevonjuk.

• A korábbi évekhez hasonlóan templomunk karitászcsoportja az idén is adománygyűjtést szervez „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét” jelszóval. A kihelyezett kosarakba várjuk a hívek felajánlásait, melyet karácsony előtt a rászoruló családoknak és időseknek fognak eljuttatni a karitász munkatársai. A kosarakba tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, édességet, használható játékokat, könyveket, ajándéktárgyakat várunk.

• Hálásan köszönjük az elmúlt keddi, templom körüli nagytakarításban résztvevő testvérek munkáját, Isten fizesse meg fáradozásukat.

• Megjelent a Martinus egyházmegyei kiadvány legújabb, novemberi száma; az újságos asztalról elvihető 250 forintos áron.

• Iskoláskorú gyerekek jelentkezését várjuk a karácsonyi Misztériumjátékra a sekrestyében.

• December 3-án, szombaton 16.30 órakor játékos foglalkozásra várjuk minisztránsainkat!

• December 20-án délelőtt lesz a templomba eljönni nem tudó idősek és betegek gyóntatása, írassuk fel őket a sekrestyében! Az elsőpéntekeseket nem kell, hozzájuk elsőpénteken, december 2-án megyek.

Miserend 2022.11.20-tól

Hirdetés – 2022.11.13.

• Őszi nagytakarítást szervezünk a templom körül és a parkolóban. Időpontja: 2022. november 15-én (esőnap: november 16.), kedden, 15 órától folyamatos becsatlakozással. Kérjük, mindenki saját használatra kesztyűt, lombsöprűt stb… hozzon magával! A lomb elszállítását nagy zsákokkal a SZOMPARK Kft. végzi megállapodás szerint. Mindenkire számítunk, idősre és fiatalra egyaránt!

• November 19-én, szombaton, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén, a 10 órakor kezdődő szentmise keretében tartja a Karitász a szokásos Erzsébet-napi ünnepét, amelyre szeretettel várják a kedves Testvéreket is. A szentmisét Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök atya celebrálja.

• Jövő vasárnap – Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan – gyűjtés lesz a Katolikus Karitász javára. Hálásan köszönjük a kedves testvérek adományait!

• A korábbi évekhez hasonlóan templomunk karitászcsoportja az idén is adománygyűjtést szervez „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét” jelszóval. A kihelyezett kosarakba várjuk a hívek felajánlásait, melyet karácsony előtt a rászoruló családoknak és időseknek fognak eljuttatni a karitász munkatársai. A kosarakba tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, édességet, használható játékokat, könyveket, ajándéktárgyakat várunk.

• Iskoláskorú gyerekek jelentkezését várjuk a karácsonyi Misztériumjátékra. Jelentkezni lehet a sekrestyében.

• A 2023-as évi miseszándékok előjegyzése a következő időpontokban lesz: nov. 26-án 19 órától, nov. 27-én 11 órától az altemplomban, illetve utána héten az irodában hivatali időben (lsd. fejléc).

• Megjelent a Martinus egyházmegyei kiadvány legújabb, novemberi száma; az újságos asztalról elvihető 250 forintos áron.

• A leendő 1. osztályos gyerekek szülei számára a szombathelyi Brenner János Iskola tájékoztatót tart az iskolába való jelentkezéssel és beiratkozással kapcsolatosan 2022. november 16-án, szerdán 17 órakor. Az érdeklődőket szeretettel várják az iskola Táncsics Mihály utca 48. szám alatti épületében. Részletek a hirdetőre kihelyezett plakáton is olvashatóak.

Miserend 2022.11.13-tól

Hirdetés – 2022.11.06.

• Ma elsővasárnap, épületeink energetikai korszerűsítéséhez kérjük a kedves Testvérek nagylelkű anyagi segítségét, hálásan köszönjük!

• Csütörtökön a szentségimádás elmarad.

• Jövő héten ünnepeljük meg egyházmegyénk védőszenjét, Szent Márton püspököt. Pénteken 17 órakor a Székesegyházban vesperás lesz, utána lampionos felvonulásra várják a Testvéreket. Másnap, november 12-én, szombaton, délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelynek szónoka és főcelebránsa Hal’ko József pozsonyi segédpüspök lesz.

• A missziós gyűjtés eredménye 235.750 Ft volt, hálásan köszönjük.

• 2023-as évi falinaptárak 60 Ft-os áron megvásárolhatók az újságos asztalon.

• A 2023-as évi miseszándékok előjegyzését adventtől kezdjük el a szentmisék után.

• Őszi nagytakarítást szervezünk a templom körül és a parkolóban. Időpontja: 2022. november 15-én (esőnap: november 16.), kedden, 15 órától folyamatos becsatlakozással. Kérjük, mindenki saját használatra kesztyűt, lombsöprűt stb… hozzon magával! A lomb elszállítását nagy zsákokkal a SZOMPARK Kft végzi megállapodás szerint. Mindenkire számítunk, idősre és fiatalra egyaránt!

Miserend 2022.11.06-tól

Hirdetés – 2022.10.30.

• Kedden, november 1-én Mindenszentek főünnepe van. Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel halálos bűn terhe alatt kötelező. Szentmisék: reggel 8 és este 18 órakor. Az esti szentmisében lucernáriumot végzünk elhunytjainkért.

• Szerdán, november 2-án, Halottak napja van, szentmisék 7.30 és 18 órakor lesznek.

• A héten elsőpéntek van, délelőtt megyek el az idősekhez, betegekhez. Gyónási lehetőség: csütörtökön a szentségimádás alatt 17-18, pénteken 17.15-18 óra között.

• Jövő vasárnap elsővasárnap, épületeink energetikai korszerűsítéséhez kérjük a kedves Testvérek nagylelkű anyagi segítségét, hálásan köszönjük!

• 2023-as évi falinaptárak 60 Ft-os áron megvásárolhatók az újságos asztalon.

• Közeledik Halottak napja. Ajánljunk fel teljes búcsút a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára. Erre lehetőség van november 1-8 között minden nap, ha áhítatos lélekkel temetőt látogatunk, és imádkozunk az elhunytakért. Továbbá az is teljes búcsút nyerhet, aki Halottak napján, vagy a megelőző vagy következő vasárnapon vagy Mindenszentek napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. A teljes búcsú elnyerésének feltétele, hogy az elnyerése napján szentáldozáshoz járuljunk. Azért, hogy minél többen fel tudjuk ajánlani elhunyt szeretteinkért a teljes búcsút, Mindenszentek főünnepén, november 1-én, kedden, 17-18 óra között gyónási lehetőséget biztosítunk.

• A 2023-as évi miseszándékok előjegyzését adventtől kezdjük el a szentmisék után.

• A Boldog Brenner János Gimnázium felvételt hirdet a nyolc évfolyamos gimnáziumába a 2023/2024-es tanévre. A képzésre várja a 4. osztályos diákok jelentkezését, akik kiemelt színvonalú képzésben szeretnének részt venni a felső tagozat kezdetétől egészen az érettségiig. Továbbra is lehetőség van a 8. évfolyamos diákok számára gimnáziumi képzésre való becsatlakozásra a kilencedik évfolyamon. Az intézményben felvételi tájékoztatót tartanak október 27-én 17 órai kezdettel.

• Jézus személyéhez és saját élethivatásukhoz közelebb kerülni vágyó fiatalok számára indul egy új csoport. Módszere: egy filmsorozat epizódjainak átimádkozása, és a tapasztalatok megosztása. Találkozások: kéthetente szerda este, a részvétel lehet személyes vagy online. A kísérők szerzetesek. Jelentkezés: utkereso.szombathely@gmail.com. Bővebb információ a TalálkozásOn plakáton található.

Miserend 2022.10.30-tól

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétköznap: Hétfő:                 7:30 órakor
                     Kedd-péntek: 18:00 órakor
Szombati előesti mise:     18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:     8:00 órakor
                                               10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.