Hirdetés – 2020.06.28.

1. Elsőpéntek lesz a héten, immár a szokott rendben tartjuk meg. Meglátogatom idős híveinket otthonaikban, este pedig szentségimádásra hívunk benneteket ¼ 6-tól, alatta gyónási lehetőséget biztosítva a kápolnában. Emlékeztetőül hirdetem, hogy elsőpéntek a Rózsafüzér Társulatunk titokcseréje is egyben, a faliújságnál mindig meggyőzködhetünk arról, hogy épp melyik titoknál tartunk.

2. Az elsővasárnapi perselyt továbbra is templomunk fenntartására gyűjtjük.

Hirdetés – 2020.06.21.

1. Jövő vasárnap az egyházmegyei beosztás szerint a mi templomunk következik a Szentségimádás-sorozatban. A szentmisék előtt egy-egy fél órával kihelyezem az Oltáriszentséget, csendes imádkozási lehetőséget biztosítva.

2. Ugyancsak innentől kezdve minden csütörtökön az esti szentmise előtt, 17 órától lesz csendes szentségimádási lehetőség.

Hirdetés – 2020.06.14.

1. A héttől kezdődően a plébániai személyes ügyfélfogadás újraindul.

2. Pénteken lesz Jézus Szíve Főünnepe, templomunk búcsúnapja. ¼ 6-tól Szentségimádásra és szentmisére hívunk bennetek, jöjjünk el minél többen.

3. Jövő vasárnap a 10 órai szentmisén hálát adunk az iskolai év zárásaként az elmúlt tanév eredményeiért. A Te Deumra hittanosainkat, a szülőket a családokat hívjuk vissza a templomba.

4. A meghirdetett könyvjutalmazási alkalmat szeptemberre tesszük át, de a korábban jelentkezőktől kérjük majd az év végi tanulmányi eredményeket.

5. Többek jelzésére a karantén időszakban bevezetett Szentségimádásokat folytatni fogjuk minden csütörtökön, 5-től kezdődően nyitva lesz a templom kitett Oltáriszentség mellett. Ebben az egy órában teljesen csendes, egyéni adorációra lesz lehetőség, az időszakokhoz kötött imákat is (litániák, Úrangyala stb… ki-ki magában imádkozhatja el).

Hirdetés – 2020.06.07.

1. A Püspöki Konferencia döntése értelmében jövő hétvégétől a korábban bevezetett templomi korlátozások hatályukat veszítik, így a vasárnapi szentmise-látogatási kötelezettség alóli felmentés is megszűnik. Az az általános elv továbbra is érvényben van – miként a járvány előtt is – , hogy munkahelyi beosztás vagy épp betegség miatti távolmaradás egyáltalán nem számít bűnnek.

2. Az általános feloldozás helyett a személyes gyóntatás lép újra életbe, nálunk a jövő hétvégén a szentmisék előtt a kápolnában lesz erre lehetőség.

3. Személyes megjegyzés, hogy a járványhelyzet nem szűnt meg, csak jelentősen csillapodott, reméljük, hogy nem lesz szükség újabb szigorításra. Ezért templomunkban továbbra is biztosítjuk a folyamatos lehetőséget a kézfertőtlenítésre mind a hívők, mind pedig a szolgálattevők részére. Figyelmet fordítunk a templom rendszeres fertőtlenítésére.

4. Úrnapja lesz jövő vasárnap, Szombathely város ünnepi szentmiséje és körmenete 9 órakor kezdődik a Székesegyházban. A mi miserendünk változatlan marad.

5. Belépünk a Jézus Szíve hónapjába, az esti misék előtt negyed órával Jézus Szíve litániát éneklünk.

Hirdetés – 2020.05.31. Pünkösd

1. Június 1-jén, hétfő reggeli 7.30-as misében külön is megemlékezünk azokról a miseszándékokról, amelyeket a karantén időszakban magánmiséimben, nép részvétele nélkül mutattam be.

2. Belépünk a Jézus Szíve hónapjába, az esti misék előtt negyed órával Jézus Szíve litániát éneklünk.

3. Elsőpéntek lesz a héten, egyelőre idős, beteg híveinket még nem látogatom meg otthonaikban, de esti mise előtt a szokásos szentségimádás meg lesz tartva, karitászmunkatársainkat is hívom egy rövid találkozásra, szentmise után.

4. A következő hétvégétől minisztránsokat is hívok már az oltár köré.

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétköznap: Hétfő:                 7:30 órakor
                     Kedd-péntek: 18:00 órakor
Szombati előesti mise:     18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:     8:00 órakor
                                               10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.