Hirdetések 2017.06.18-án

1. Jézus Szíve Főünnepe lesz pénteken. Kivételesen nem mise előtt, hanem annak végén énekeljük el a Jézus Szíve litániát. Templomunk búcsúnapja lévén külön-külön szentségi áldásban részesítem a jelen lévő híveket.

2. Jubiláns házaspárok szentmiséje szombaton 10 órakor kezdődik a Székesegyházban.

3. Ezen a szombaton, esküvők miatt kivételesen nem lesz mise előtt rózsafüzér ima.

4. Szintén ezen a napon 24 órás szentségimádási nap lesz Szentkirályon.

5. Vasárnap a 10-es szentmisén hálát adunk az elmúlt tanévért, és megjutalmazzuk a szép eredményt élért diákjainkat.

6. Tanítási szünetben csak a délelőtti fogadóórák lesznek megtartva, de az esti misék alkalmával is lehet keresni minket.

7. Dr. Horváth Lajos kanonok, templomépítő nyugalmazott plébánosunk idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ez alkalomból plébániatemplomunkban július 1-jén, szombaton 6 órakor mutat be hálaadó gyémántmisét.

8. A Plébániai Tanácsadó Testület tagjait kérem, fáradjanak be a sekrestyébe.

Hirdetések 2017.06.11-én

1. Papszentelés lesz szombaton 10 órakor a Székesegyházban, előtte nap pedig szintén ugyanott Szentségimádás este 8 órakor, papi és szerzetesi hivatásokért.

2. Ezen a szombaton, esküvők miatt kivételesen nem lesz mise előtt rózsafüzér ima.

3. Vasárnap, Úrnapján 8 és 11 órakor lesznek itt Szőllősben szentmisék. Tehát 10 órakor nem lesz szentmise, mert az úrnapi körmenettel egybekötött ünnepi mise a Székesegyházban 9 órakor kezdődik.

Hirdetések 2017.06.04-én

1. Pénteken és szombaton jótékonysági vásár lesz az altemplomban. Részletek a hirdetőtáblán.

2. Szombaton a keresztény filmklub keretében egy könnyedebb hangvételű szinkronizált olasz filmet vetítünk a mise után, Ha Isten is úgy akarja címmel.

3. Előre hirdetjük, hogy két hét múlva vasárnap, Úrnapján a nagymise nem 10, hanem 11 órakor kezdődik.

Hirdetések 2017.05.28-án

1. Csütörtöktől – belépve a június hónapba – az esti szentmisék előtt negyed órával Jézus Szíve litániát végzünk.

2. Az elsőpéntek lefolyása a szokásos rend szerint lesz.

3. Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap lesz. A bérmálás a Székesegyházban 10 órakor kezdődik. Az itteni búcsúi mise is rendes időben, 10 órakor lesz megtartva.

4. Szerdáig még lehet jelentkezési lapot leadni a jubiláns házasok találkozójára.

Hirdetések 2017.05.21-én

1. A héten kifestésre került a kápolnánk, a Szelestey utcai Color Üzletház felajánlásából. Hálásan köszönöm szorgos kezű asszonyainknak a kápolna kitakarítását és rendbetételét!

2. Az eredeti templomtervek alapján ez a kápolna kisgyermekek misén való zavartalan részvételére lett kialakítva. A legjobb, ha a kisebbek is a templomtérben, szüleikkel együtt vesznek részt a szentmisén, ugyanakkor előfordulhat a kicsik esetében megvigasztalhatatlan sírás, vagy épp hangoskodó életkorszak; ilyenkor kérem, éljünk a hangszigetelt kápolna kínálta lehetőséggel. Olyan pedig nagyon kérem, ne forduljon elő, hogy onnan kizavarják a kisgyermekes szülőket!

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétköznap: Hétfő:                 7:30 órakor
                     Kedd-péntek: 18:00 órakor
Szombati előesti mise:     18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:     8:00 órakor
                                               10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.