Hirdetés – 2022.11.20.

• A mai vasárnapon – Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan – gyűjtés van a Katolikus Karitász javára. Hálásan köszönjük a kedves testvére adományait!

• Kedden van Szent Cecíliának, az egyházzene védőszentjének emléknapja. Az esti szentmisére, és utána az agapéra nagy szeretettel várom a kórustagokat, passióénekeseket, a gitáros énekkar tagjait!

• Csütörtökön 17 órakor szentségimádásra hívjuk a kedves Testvéreket!

• Szombaton este a 18 órakor kezdődő előesti szentmise keretében lesz az adventi koszorúk megáldása. Hozzuk el erre a szentmisére koszorúinkat, hogy majd hazamenve megáldott koszorúink gyertyalángjánál imádkozhasson a család az advent folyamán! Hittanosainkat és szüleiket is erre a szentmisére várjuk.

• A 2023-as évi miseszándékok előjegyzése a következő időpontokban lesz: nov. 26-án, szombaton, a koszorúmegáldási szentmise után; másnap, vasárnap, nov. 27-én 11 órától (mindkét alkalommal az altemplomban), illetve utána héten az irodában hivatali időben. Jövő évben a liturgikus rendben annyi változás lesz, hogy csütörtökön reggel 7.30 órakor lesz szentmise (énekes), a szentségimádás pénteki napra kerül át. A szentmisére adott adomány összege 3.000 Ft (a hétfői csendes szentmise 1.500 Ft). Az előző évek gyakorlata szerint – hogy mindenkinek legyen lehetősége szentmisét felajánlani – elsővasárnap a délelőtti szentmiséken a szándékokat összevonjuk.

• A korábbi évekhez hasonlóan templomunk karitászcsoportja az idén is adománygyűjtést szervez „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét” jelszóval. A kihelyezett kosarakba várjuk a hívek felajánlásait, melyet karácsony előtt a rászoruló családoknak és időseknek fognak eljuttatni a karitász munkatársai. A kosarakba tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, édességet, használható játékokat, könyveket, ajándéktárgyakat várunk.

• Hálásan köszönjük az elmúlt keddi, templom körüli nagytakarításban résztvevő testvérek munkáját, Isten fizesse meg fáradozásukat.

• Megjelent a Martinus egyházmegyei kiadvány legújabb, novemberi száma; az újságos asztalról elvihető 250 forintos áron.

• Iskoláskorú gyerekek jelentkezését várjuk a karácsonyi Misztériumjátékra a sekrestyében.

• December 3-án, szombaton 16.30 órakor játékos foglalkozásra várjuk minisztránsainkat!

• December 20-án délelőtt lesz a templomba eljönni nem tudó idősek és betegek gyóntatása, írassuk fel őket a sekrestyében! Az elsőpéntekeseket nem kell, hozzájuk elsőpénteken, december 2-án megyek.

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétfő, csütörtök:               7:30 órakor
Kedd, szerda, péntek:     18:00 órakor
Szombati előesti mise:    18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:    8:00 órakor
                                        10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.