Alapítványunk

Az alapítvány székhelye: 9700 Szombathely, Hunyadi út 55.

Bankszámlaszám: 11996808-06065155-10000001

Adószám: 18888173-1-18

A „SZOMBATHELY-SZŐLŐSI VÁROSRÉSZ JÉZUS SZÍVE TEMPLOMÉRT” alapítvány a szőllősi városrészen, az itt élők lelki, kulturális – szociális – és karitatív ellátása és gondozása céljából, az 1944-ben lebombázott templom helyett, új római katolikus templom, továbbá a hozzá tartozó közösségi helyiségek és lelkészlakás megépítésére és fenntartására alakult. Ennek érdekében:

a./ Az alapítvány széleskörű tájékoztatást szervez, hogy a városrész lakói, különösen az ott élő római katolikus hívek a célkitűzést megismerjék, annak megvalósítását sokoldalúan támogassák.

b./ Szervezőmunkát végez az alapítvány annak elősegítésére, hogy a városrész lakói a templom, a közösségi létesítmény megtervezését és megépítését és fenntartását anyagi eszközeikkel támogassák.

c./ Kezdeményezi és elősegíti az alapítvány, hogy az alapítványi célkitűzéseket Szombathely Megyei Jogú Város területén élők, továbbá a Szombathelyi Egyházmegye plébániai közösségei, (lakói) az ország területén és külföldön élő segítőkész támogatók, érdeklődők megismerjék és anyagi támogatásukkal a megvalósulást elősegítsék.

d./ Végül az alapítvány célja az Egyházközséggel együttműködve annak megvalósítása, hogy a felépülő templom tartalmas hitéleti, – a hozzá tartozó közösségi létesítmények gazdag kulturális, szociális és ifjúsági szervező tevékenységet valósítanak meg. Ezen túlmenően tevékenységet folytatnak az idősek és rászorulók érdekében.

Az alapítvány jogi személy, nyílt és  közhasznú szervezet. Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar, illetőleg külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyesület, aki, vagy amely az alapítvány céljaival egyetért. Az alapítvány non-profit jellegű, tartós közérdekű célra, határozatlan időre alakult.

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétfő, csütörtök:               7:30 órakor
Kedd, szerda, péntek:     18:00 órakor
Szombati előesti mise:    18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:    8:00 órakor
                                        10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.