Káplánunk, Tamás atya bemutatkozása

Tamás atya

Tamás atya

Marciszkiewicz Tomasz nevem, de itt Magyarországon Tamás atyának szólítanak.

Lengyelországból, Orneta nevezetü kisvárosból származom. 1985-ben születtem Braniewóben, Lengyelországban. Van kettő testvérem, öcsém Lukács 26 éves, hugom Anna 25 éves. 1992-2000 Ornetában általános iskolába jártam, utána 2000-2004 tanultam Ornetában középiskolában. 2004-ben érettségiztem.

Érettségi után 2004-ben az Isteni Ige Társaságába léptem be. Kispapként egy évig a híres kegyhelyen, Częstochowában töltöttem gyakorlatot, ahol fogyatékos gyerekekkel foglalkoztam. 2011.szeptember 08-án tettem le Pieniężnóban az örökfogadalomat, majd ez év szeptember 25-én Białystokban diakónussá szenteltek. Diakónusként szintén volt plébániai gyakorlatom Nysában, egy verbita plébánián.

2012. május 6-án szenteltek pappá, és már augusztusban érkeztem Magyarországra, Budapestre. Ott a Názáret Missziósházban laktam és szeptembertől májusig nyelviskolában magyar nyelvet tanultam.

Az idén szeptember 1-én káplánként kezdtem munkát Jézus Szíve Plébánián, és mellette a Szent István király Plébánián Szombathelyen.

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétfő, csütörtök:               7:30 órakor
Kedd, szerda, péntek:     18:00 órakor
Szombati előesti mise:    18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:    8:00 órakor
                                        10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.