Hirdetések 2017.06.18-án

1. Jézus Szíve Főünnepe lesz pénteken. Kivételesen nem mise előtt, hanem annak végén énekeljük el a Jézus Szíve litániát. Templomunk búcsúnapja lévén külön-külön szentségi áldásban részesítem a jelen lévő híveket.

2. Jubiláns házaspárok szentmiséje szombaton 10 órakor kezdődik a Székesegyházban.

3. Ezen a szombaton, esküvők miatt kivételesen nem lesz mise előtt rózsafüzér ima.

4. Szintén ezen a napon 24 órás szentségimádási nap lesz Szentkirályon.

5. Vasárnap a 10-es szentmisén hálát adunk az elmúlt tanévért, és megjutalmazzuk a szép eredményt élért diákjainkat.

6. Tanítási szünetben csak a délelőtti fogadóórák lesznek megtartva, de az esti misék alkalmával is lehet keresni minket.

7. Dr. Horváth Lajos kanonok, templomépítő nyugalmazott plébánosunk idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ez alkalomból plébániatemplomunkban július 1-jén, szombaton 6 órakor mutat be hálaadó gyémántmisét.

8. A Plébániai Tanácsadó Testület tagjait kérem, fáradjanak be a sekrestyébe.

Alapítványunk
Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány
Adószáma: 18888173-1-18

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja célkitűzéseinket!

bővebben...
Miserend
Hétköznap: Hétfő:                 7:30 órakor
                     Kedd-péntek: 18:00 órakor
Szombati előesti mise:     18:00 órakor
Vasárnap és ünnepnap:     8:00 órakor
                                               10:00 órakor

Szentségimádás: január 23., június 28., szeptember 6.